01.10.18 ՀՀ Լոռու մարզի Սարալանջի Հ.Թումանյանի անվ հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ01.07.18թ. Սարալանջ

01.04.18 Սարալանջ2017-2018 ուստարի

2017թ.-ի-4-րդ եռամսյակ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունվարի 12-ի N 122 որոշման հավելված 2-ով հաստատված «ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գերակա խնդիրները» ցանկի 99-րդ կետով ամրագրված «Յուրաքանչյուր ուսումնական հաստատությունում բյուջեի և ծախսերի կատարման վերաբերյալ  հաշվետվության հանրային
հասանելիության ապահովում» դրույթի 5-րդ ենթակետը «դպրոցի բյուջեի նախագծի քննարկմանն ու կառավարման խորհրդի կողմից հավանության է արժանացել»: Արձանագրություն թիվ 5, տրված 12.12.2017թ.:

Ներքին գնահատման հաշվետվություն

Բյուջեի նախագիծ1

Բյուջեի նախագիծ2

2017

Եռամսյակային հաշվետվություն

Դրամական միջոցների հոսք 1

Դրամական միջոցների հոսք 2

Ծրագրային ցուցանիշներ

Ծրագրային ցուցանիշներ 2

Հաշվապահական հաշվեկշիռ

Հաշվետվություն 1

Հաշվետվություն 2

Հաստիքացուցակ

Նախահաշիվ
naxahashiv1 naxahashiv2 naxahashiv3 naxahashiv4

2015-2016 ուստարվա ներքին գնահատման

Ռիսկերի գնահատման տեղեկագիր

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԲՅՒՋԵՏԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ

2016թ. գնեումերի պլան

Դասագրքերի հաշվետվություն