2018թ. բյուջեի նախագիծ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունվարի 12-ի N 122 որոշման հավելված 2-ով հաստատված «ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գերակա խնդիրները» ցանկի 99-րդ կետով ամրագրված «Յուրաքանչյուր ուսումնական հաստատությունում բյուջեի և ծախսերի կատարման վերաբերյալ  հաշվետվության հանրային
հասանելիության ապահովում» դրույթի 5-րդ ենթակետը «դպրոցի բյուջեի նախագծի քննարկմանն ու կառավարման խորհրդի կողմից հավանության է արժանացել»: Արձանագրություն թիվ 5, տրված 12.12.2017թ.:

Բյուջեի նախագիծ IMG

Բյուջեի նախագիծ IMG_0001